Kết quả gói thầu Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kết quả gói thầu Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi, BKS: 23C - 1079 cho Chi Cục Hải quan Tuyên Quang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637.

2. Tên dự án: Dự toán sửa chữa thường xuyên. 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa xe ô tô Ford Escape 05 chỗ ngồi, BKS: 23C – 1079 cho Chi Cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

26.570.000

26.570.000

Ga ra ô tô Lưu Thành Trung . Địa chỉ: Số 109A, đường Tân Trào, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 341/QĐ-HQHG ngày 11/8/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

07 ngày

(eFinance)