kết quả gói thầu thầu Thi công đường dây trung hạ áp

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả gói thầu thầu số 5: Thi công đường dây trung hạ áp và TBA 50KVA-22/0,4KV.

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-HQĐL ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thi công đường dây trung hạ áp và TBA 50KVA-22/0,4KV thuộc công trình: Đường điện, sửa chữa chống thấm chống dột trụ sở làm việc hải quan cửa khẩu Đắk Peur.

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hình thức chào hàng cạnh tranh gói thầu số 5: Thi công đường dây trung hạ áp và TBA 50KVA-22/0,4KV với các nội dung sau:

I. Nhà thầu trúng thầu:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên - EVN. Địa chỉ: 125, Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

2. Giá trúng thầu: 2.202.981.000 đồng (Hai tỷ hai trăm lẻ hai triệu chín trăm tám mươi mốt ngàn đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 30/6/20156 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, 05, Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk gửi kèm theo công văn này bản dự thảo hợp đồng, đề nghị nhà thầu có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk xác nhận thời gian về việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

II. Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

1. Công ty TNHH tư vấn xây dựng điện Quyết Tiến.

Lý do không trúng thầu: Không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ yêu cầu.

2. Công ty TNHH MTV xây dựng Trí Nguyên.

Lý do không trúng thầu: Không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ yêu cầu.

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thông báo nội dung trên để các nhà thầu biết và thực hiện.

(eFinance)