Kết quả gói thầu Thay thế các máy chủ tại KBNN TW

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Thay thế các máy chủ tại KBNN TW.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thay thế các máy chủ tại KBNN TW.

2. Số thông báo mời thầu: 20160502624-00 ngày 09/5/2016.

3. Giá gói thầu: 9.308.120.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 9.299.166.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh HPT - EI.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Số 88/QĐ-CNTT ngày 05/7/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu (VNĐ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Máy chủ ứng dụng, quản trị

HPE ProLiant DL580 Generation9 (Gen9):

- 04 x Intel® Xeon® Processor E7-8867 v3; Cores: 16; 45M Cache, 2.50 GHz

- 128 GB DDR4-2133 Mhz

- 05x 300GB SAS 15K HDD

Singapore

890.720.000

2

Máy chủ Cơ sở dữ liệu

Oracle SPARC T7-2 Server:

- Processor: Achitecture: RISC; 2x32-core 4.13 Ghz processors

- 512 GB (activated Memory)

- 04x600GB SAS Disk Drive

G7

2.680.000.000

3

Máy chủ Nghiên cứu phát triển

HPE ProLiant DL380 Generation9 (Gen9):

- 02 x Intel Xeon E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB Cache

- 64 GB DDR4-2133

- 08x 300GB SAS 15K HDD

Singapore

399.810.000

4

Bản quyền hệ điều hành máy chủ ứng dụng, quản trị, máy chủ nghiên cứu phát triển

- WinSvrStd 2012 R2 SNGL OLP NL 2Proc

- WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft

23.760.000

5

Bản quyền phần mềm ảo hóa

- VMware vSphere 6 Standard for 1 processor

- Production Support/Subscription for VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year

Vmware

27.820.000

6

Bản quyền truy cập từ xa (remote desktop)

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

Microsoft

2.920.000

(eFinance)