Kết quả gói thầu Thay thế thiết bị bảo mật hệ thống Hạ tầng truyền thông

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Thay thế thiết bị bảo mật hệ thống Hạ tầng truyền thông.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2042; số fax: 04.22208091).

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thay thế thiết bị bảo mật hệ thống Hạ tầng truyền thông.

2. Số thông báo mời thầu: Số 116 ngày 23/6/2016.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá trúng thầu: Hủy thầu.

5. Nhà thầu trúng thầu: Hủy thầu.

6. Loại hợp đồng: Hủy thầu.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hủy thầu.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 211/QĐ-THTK ngày 23/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

(eFinance)