Kết quả gói thầu Thi công sửa chữa, cải tạo Đội thuế Ka Đô

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả gói thầu Thi công sửa chữa, cải tạo Đội thuế Ka Đô.

Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: Số 01 đường Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Fax: 063.3822090, Fax: 063.3822199.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

Số

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ngàn đồng)

Giá trúng thầu (ngàn đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Sửa chữa, cải tạo Đội thuế KaĐô- CCT huyện Đơn Dương

Thi công sửa chữa, cải tạo Đội thuế Ka Đô

Chỉ định thầu rút gọn

730.977,687

729.412

Công ty TNHH XDTM Thiện Đức Anh

trọn gói

90 ngày

Quyết định số 3331/QĐ-CT ngày 18/8/2016

(eFinance)