Kết quả gói thầu Thi công và nén tĩnh cọc thí nghiệm

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kết quả Gói thầu số 2: Thi công và nén tĩnh cọc thí nghiệm.
 
 
 
 
 

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888; Email: hqlongan@customs.gov.vn.

Đề nghị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Trụ sở Chi cục Hải quanBến Lức

Gói thầu số 2: Thi công và nén tĩnh cọc thí nghiệm

Chỉ định thầu

51.224.766 đồng

45.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Điện Tân An

Hợp đồng trọn gói

30 ngàykể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số ......./QĐ-HQLA ngày ..../9/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An

(eFinance)