Kết quả gói thầu Thi công xây dựng công trình

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đăk Nông thông báo kết quả gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đăk Nông.

Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Điện thoại/fax/email: 05013.545628/ 05013.544270.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mái che và hệ thống thoát nước mái trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

20160502387-00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.807.469.000 đồng

1.802.069.000 đồng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng STB

Trọn gói

150 ngày

Số 613/QĐ-CT ngày 31/5/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đăk Nông

(eFinance)