Kết quả gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị mạng điện thoại

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu số 9: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị mạng điện thoại và camera.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179 ; Fax: 055.3817775.

  2. Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan các khu công nghiệp Tịnh Phong Quảng Ngãi.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Gói thầu số 9: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị mạng điện thoại và camera

Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

1.223.835.972

1.215.800.000

Công ty CP đầu tư xây dựng MIKADO Việt Nam

Quyết định số 155/QĐ-HQQNg ngày 05/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)