Kết quả gói thầu Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT

(eFinance Online) - Văn Phòng Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT.

A. Thông tin chung:

1. Văn Phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/Email: 04.39440833, Fax 04 39440632.

2. Tên gói thầu “Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Giá trúng thầu

VNĐ

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT

Mua sắm trực tiếp

354.420.000

354.420.000

Công ty cổ phần tư vấn và thương mại điện tử Năm Sao

QĐ số 164/QĐ-VP

Ngày 09/6/2016 của Chánh Văn phòng TCHQ

Theo đơn giá cố định

06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)