Kết quả gói thầu Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp.
 
 
 
 
 

  - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Thuê dịch vụ hỗ trợ Người nộp thuế và các cơ quan ngoài ngành sử dụng các dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế cung cấp

20160616829 - 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

 

 

 

 8.730.000.000 VNĐ

8.709.600.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

Trọn gói

365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Số 1684/QĐ-TCT ngày 7/9/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)