Kết quả gói thầu Thuê quản trị, vận hành hệ thống Hạ tầng truyền thông

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Thuê quản trị, vận hành hệ thống Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (số lẻ: 2042 số fax: 04.22208091).

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê quản trị, vận hành hệ thống Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính năm 2016.

2. Số thông báo mời thầu: Số 112 ngày 17/6/2016.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá gói thầu: 1.590.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 1.580.518.990 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tin học viễn thông Song Việt.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 195/QĐ-THTK ngày 12/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

(eFinance)