Kết quả gói thầu Trang bị máy ảnh cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Văn Phòng Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Trang bị máy ảnh cho Văn phòng Tổng cục Hải quan.

A. Thông tin chung:

1. Văn Phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3 khu đô thị mới Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/Email: 04.39440833, Fax 04 39440632.

2. Tên gói thầu “Trang bị máy ảnh cho Văn phòng Tổng cục Hải quan”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Giá trúng thầu

VNĐ

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Trang bị máy ảnh cho Văn phòng TCHQ

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

134.585.000

132.506.000

Công ty cổ phần Thế Kiên

QĐ số 176/QĐ-VP

Ngày 14/6/2016 của Chánh Văn phòng TCHQ

Trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)