Kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cao năng lực hạ tầng truyền thông KBNN tỉnh, huyện.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04 6276 4300 (88219), Fax: 04 6276 4364; Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính/Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Nâng cao năng lực hạ tầng truyền thông KBNN tỉnh, huyện

Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cao năng lực hạ tầng truyền thông KBNN tỉnh, huyện

Chỉ định thầu (Chỉ định thầu rút gọn)

91.000.000

90.000.000

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin

Trọn gói

70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 107/QĐ-CNTT ngày 9/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

(eFinance)