Kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại/Fax/E-mail: 04.62764300 (88319).

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

1

Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN

Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN

Chỉ định thầu (Chỉ định thầu rút gọn)

112.800.000

112.500.000

Công ty Cổ phần Tư vấn EBIT

Trọn gói

70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 110/QĐ-CNTT ngày 10/8/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước

(eFinance)