Kết quả gói thầu Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

  - Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

  - Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại: 04.39440833 (số máy lẻ 9427)/ 0982006385.

  - Fax: 0439440618.

  - Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

  Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

“Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum”

Chỉ định thầu rút gọn

27.334.923

27.000.000

Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế- Xây dựng- Thương mại và Dịch vụ Đông Nam

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ Hợp đồng cung cấp lắp đặt

2064/QĐ-TCHQ ngày 12/7/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)