Kết quả gói thầu Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát Hải quan...

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39440833.

- Fax: 04. 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

4. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 15/7/2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát Hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng hệ thống RFID tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Chỉ định thầu (rút gọn)

35.000.000

35.000.000

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quản lý công trình Việt Nam

Hợp đồng trọn gói

Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh có nghi vấn bằng RFID tại nhà ga T2 Nội Bài, Cục Hải quan Tp Hà Nội

Quyết định số 2076/QĐ-TCHQ ngày 13/7/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)