Kết quả gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Trụ sở

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kết quả gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Trụ sở Chi cục Hải quan Tuyên Quang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193 860689.

- Fax: 02193 866637.

2. Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Trụ sở Chi cục Hải quan Tuyên Quang

Chào hàng cạnh tranh trong nước

903.741.176 đồng

902.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang

Quyết định số

312 /QĐ-HQHG ngày 21/7/ 2016

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

(eFinance)