Kết quả gói thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả gói thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận học kỳ II năm học 2015 - 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889289, 058.3889669. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Trang thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận học kỳ II năm học 2015 – 2016

Chỉ định thầu rút gọn

17.000.000

17.000.000

Hợp tác xã Vận tải Đường bộ Tuy Hòa

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/4/2016

Quyết định số 102/QĐ-CDTNTB ngày 17/4/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

(eFinance)