Kết quả gói thầu Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị Công nghệ thông tin

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị Công nghệ thông tin tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: nguyenthitohoa@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị Công nghệ thông tin tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

3. Giá gói thầu: 211.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 205.095.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phát triển SMB.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 188/QĐ-THTK ngày 08/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)