​Kết quả gói thầu Xây dựng hệ thống tích hợp CSDL văn bản quy phạm pháp luật

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo kết quả gói thầu Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính...

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Giá gói thầu: 833.046.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 832.250.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 215/QĐ-THTK ngày 25/8/2016 của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

(eFinance)