Kết quả gói thầu Xây dựng Trụ sở KBNN Lý Sơn - Quảng Ngãi

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu Xây dựng Trụ sở KBNN Lý Sơn - Quảng Ngãi.

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.819.868; Fax: 0553.822.778.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Lý Sơn - Quảng Ngãi

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

rút gọn

331.854.000đ

321.899.000đ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

Hợp đồng trọn gói

390 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành

Quyết định số 393/QĐ-KBQN ngày 22/8/2016 do ông Nguyễn Lự - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

(eFinance)