Kết quả gói thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.819.868 - Fax: 0553.822.778.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước BìnhSơn

Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toáncông trình

Chỉ định thầu

rút gọn

312.857.000đ

303.471.000 đ

Công ty Cổ phần Kiến trúc A3

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số 557/QĐ-KBQN ngày 5/12/2016 do ông Nguyễn Lự - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

2

Công trình: Xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Sơn

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán HMCT: Đường dây 22kV và Trạm biến áp 50kVA

Chỉ định thầu

rút gọn

30.000.000 đ

30.000.000 đ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Quyết định số 559/QĐ-KBQN ngày 5/12/2016 do ông Nguyễn Lự - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

(eFinance)