Kết quả gói thầu Xay xát, gia công chế biến thóc dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thông báo kết quả gói thầu Xay xát, gia công chế biến thóc dự trữ quốc gia...

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

- Địa chỉ: 21 - Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 052.3822330.

2. Tên gói thầu: Xay xát, gia công chế biến thóc dự trữ quốc gia (nhập kho năm 2015) thành gạo 20% tấm để xuất cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng biển Quảng Trị bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Định mức

thu hồi gạo

Đề xuất của

nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

Xay xát, gia công chế biến thóc dự trữ quốc gia (nhập kho năm 2015) thành gạo 20% tấm để xuất cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng biển

Quảng Trị bị ảnh hưởng do

 

Chỉ định thầu thông thường

 

Tỷ lệ gạo thu hồi 64%, loại gạo 20% tấm. Doanh nghiệp nhận xay xát, gia công chế biến thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở

 

Tỷ lệ gạo thu hồi 64%, loại gạo 20% tấm. Doanh nghiệp nhận xay xát, gia công chế biến thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở

 

Nhà máy xay xát gạo Hoành Huệ.

- Địa chỉ: 21- Trần Hưng Đạo, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

 

Quyết định Số 483/QĐ-CDTBTT

ngày 03/6/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

 

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi trong quá trình thực hiện

 

Đến hết ngày 13/6/2016

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Định mức

thu hồi gạo

Đề xuất của

nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện tượng hải sản chết bất thường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xay xát bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan ( Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám , trấu...).

Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của doanh nghiệp nhận xay xát, gia công do Chi cục dự trữ Nhà nước Quảng Trị chịu trách nhiệm thanh toán.

xay xát bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan ( Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám , trấu...).

Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của doanh nghiệp nhận xay xát, gia công do Chi cục dự trữ Nhà nước Quảng Trị chịu trách nhiệm thanh toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(eFinance)