Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vật tư, phụ kiện thay thế máy in

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, phụ kiện thay thế máy in (mực in) cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-CT ngày 22/6/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phụ kiện thay thế máy in (mực in) cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư, phụ kiện thay thế máy in (mực in) cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau, như sau:

Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH 1 thành viên TM và dịch vụ Đại Tín.

Giá trúng thầu: 168.100.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu một trăm ngàn đồng chẵn). Đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Địa điểm giao hàng: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian hợp đồng: 10 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

Cục Thuế tỉnh Cà Mau thông báo cho Công ty TNHH 1 thành viên TM và dịch vụ Đại Tín biết và đến Cục Thuế tỉnh Cà Mau, địa chỉ liên hệ: Số 01 An Dương Vương, Phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại số (0780).6251888. Fax 0780.6251889 để tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng theo quy định.

(eFinance)