Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân

(eFinance Online) - Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 083.5109374 - 08083358; Fax: 08083413.

Nội dung:

TT

Tên hàng hóa

Công

suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

Khí nitơ

- Loại khí nitơ (N2) có hàm lượng nitơ không nhỏ hơn 99,5% thể tích.

- Có phiếu kết quả thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6.000 tấn gạo x 0,8kg/tấn x 24.640đ/kg = 118.272.000đ

(Bằng chữ: Một trăm mười tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

+

(eFinance)