Khảo sát địa chất và khảo sát thủy, hải văn

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi mời thầu Gói thầu số 01: Khảo sát địa chất và khảo sát thủy, hải văn.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Khảo sát địa chất và khảo sát thủy, hải văn.

- Tên dự án: Nơi neo đậu tàu tuần tra tại huyện đảo Lý Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08h30, ngày 11 tháng 5 năm 2015 đến trước 08h30, ngày 01 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 02 Trương Quang Giao - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 055.3720179/ fax: 055.3817775.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 02 Trương Quang Giao - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời điểm đóng thầu: 08h30, ngày 01 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mười triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng: Tiền Việt Nam đồng, Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt đặt cọc hoặc bảo lãnh của Ngân hàng. Bảo đảm dự thầu có hiệu lực 90 ngày kể từ thời điển đóng thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h00 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 6 năm 2015, tại Số 02 Trương Quang Giao - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)