Kho bạc Nhà nước Hà Nam mời thầu thi công xây dựng

Kho bạc Nhà nước Hà Nam mời thầu Thi công xây dựng (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Nam.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nam năm 2015.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng: vào 08 ngày 02 tháng 6 năm 2015 đến 09 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2015.

Địa chỉ bán HSYC và tiếp nhận HSĐX: Ban Quản lý dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nam năm 2015:

+ Số 212 đường Lê Hoàn - Phường Quang Trung - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam.

+ Điện thoại: 0351 3840907; Fax: 03513 852635.

(eFinance)