Kiểm toán quyết toán dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (Giai đoạn 2)

1. Tên cơ quan: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Địa chỉ: Số 32 đường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04 6276 4300 (88351), Fax: 04 6276 4364.

E-mail: V11- cntt-kbnn@vst.gov.vn.

2. Tên dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (giai đoạn 2).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 385/QĐ-KBNN ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

5. Tổng mức đầu tư: 53.016.817.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1.

“Kiểm toán quyết toán dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (Giai đoạn 2)”.

108.228.523

Quỹ phát triển hoạt động ngành

Chỉ định thầu

Chỉ định thầu rút gọn

Quí II/2016

Trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)