Lắp đặt camera cho chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu "Lắp đặt camera cho chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Kiểm tra sau thông quan".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Lắp đặt camera cho chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Kiểm tra sau thông quan.

- Tên dự toán: Trang bị hệ thống camera giám sát.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ  08h ngày 04 tháng 8 năm 2015 đến 08h ngày 11 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

(eFinance)