Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa an toàn

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu "Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa an toàn - Bảo trì mạng máy tính".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa an toàn - Bảo trì mạng máy tính.

- Tên dự án: Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa an toàn - Bảo trì mạng máy tính.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ 00 ngày 10/08/2015 đến trước 8 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Số 42, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ 00 ngày 17/08/2015 (trong giờ hành chính), tại địa điểm như trên.

(eFinance)