Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mời thầu "Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia.

- Tên dự án: Bán lương thực dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành và nhận Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 02 tháng 3 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 06 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành và nhận Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Số 09 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889669. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 09 giờ 00 ngày 06/3/2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)