Lựa chọn đơn vị vận chuyển 533.900 kg gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Lựa chọn đơn vị vận chuyển 533.900 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam trong thời gian học kỳ I năm học 2015 - 2016".

+ Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng. Địa chỉ: số 07 Xuân Đán 1, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3714551, fax: 0511-3813082.

+ Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 533.900 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam trong thời gian học kỳ I năm học 2015 - 2016.

+ Nguồn vốn: Nguồn NSNN giao năm 2015.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 8g00, ngày 05/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp bản báo giá: Trước 10g00 ngày 10/11/2015.

- Thời gian đóng thầu: 10g00 ngày 10/11/2015.

- Thời gian mở thầu: 11g00 ngày 10/11/2015.

+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2015.

(eFinance)