Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ mời thầu "Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận cứu đói giáp hạt cho nhân dân".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận cứu đói giáp hạt cho nhân dân.

- Tên dự án: Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho nhân dân.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá và nhận Báo giá: Từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 19 tháng 3 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá và nhận Báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Số 09 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889669. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 09 giờ 00 ngày 19/3/2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)