May đo trang phục áo dài cho nữ công chức Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh mời thầu "May đo trang phục áo dài cho nữ công chức Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: May đo trang phục áo dài cho nữ công chức Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh năm 2015.

- Tên dự án: May đo trang phục áo dài cho nữ công chức Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh năm 2015.

- Nguồn vốn: Kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2015.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu chào hàng (500.000 đồng/01 bộ): Từ 08h00 phút ngày 22/10/2015 đến trước 08h00 phút ngày 29/10/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán Hồ sơ yêu cầu: Văn phòng (Lầu 1) - Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh. 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; Điện thoại: 08.39151021; Fax 08.39151060.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08h00 ngày 29/10/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Văn phòng (Lầu 1), Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh. 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.39151021; Fax 08.39151060. 

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)