May trang phục hải quan năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "May trang phục hải quan năm 2016".

1. Tên cơ quan: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 897/QĐ-TCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 23.637.500.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng; đã bao gồm các loại thuế, chi phí, giao nhận, vận chuyển...).

6. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 11/4/2016. 

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

May trang phục hải quan năm 2016

23.637.500.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Tối đa là 110 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày Bên mời thầu hoàn thành việc bàn giao toàn bộ số lượng vải và cúc áo kim loại cho nhà thầu cho đến khi hai bên ký biên bản nghiệm thu - bàn giao tổng thể hàng hóa

Tổng giá

gói thầu

23.637.500.000

(eFinance)