Mời các đơn vị tham gia chào cước vận chuyển gạo dự trữ

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển tham gia chào giá cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Số lượng gạo vận chuyển dự kiến: 337.500 kg.

2. Nơi nhận gạo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh (Tổ 11, khu 5, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Nơi giao gạo: Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà, TP. Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Vân Đồn, huyện Hoành Bồ).

4. Địa điểm, thời gian phát hành và nhận hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 24/10/2014 đến hết 14 giờ ngày 30/10/2014 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (số 19 đường Mạc Đăng Doanh, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng). (Hồ sơ yêu cầu phát hành miễn phí).

5. Thời hạn, địa điểm nộp báo giá cước vận chuyển và hồ sơ đề xuất: trước 15 giờ ngày 30/10/2014 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (số 19 đường Mạc Đăng Doanh, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0313 822 720; Fax: 0313 747 179).

(eFinance)