Mời chào hàng gói thầu mua sắm màng PVC năm 2015

Cục Dự trữ nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua sắm màng PVC năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Mua sắm màng PVC năm 2015.

- Tên dự án: Mua sắm màng PVC năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Vào 09 giờ ngày 18/3/2015 đến trước 09 giờ ngày 25/3/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: số 144/3, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 083.5109374 - 083.5534697 - Fax: 083.5534695.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 09 giờ ngày 25/3/2015 tại số 144/3, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 083.5109374 - 083.5534697 - Fax: 083.5534695.

(eFinance)