Mời thầu 5 gói đào tạo

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu 5 gói đào tạo.

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu:

- Gói 01: Đào tạo công cụ triển khai kiến trúc tổng thể hiệu quả.

- Gói 02: Đào tạo triển khai và quản trị hạ tầng ảo hóa với Vmware.

- Gói 03: Đào tạo công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing).

- Gói 04: Đào tạo tổng quan công nghệ và kiến trúc ứng dụng hướng dịch vụ.

- Gói 05: Đào tạo về quản trị sao lưu phục hồi dữ liệu.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại: 04 2220 2828 ext: 2052).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại phòng họp, trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 07 tháng 10 năm 2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng hợp, trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu:

· Gói 1: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

· Gói 2: 8.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

· Gói 3: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn).

· Gói 4: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn).

· Gói 5: 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc bảo lãnh bằng tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)