Mời thầu Bảo quản thép định kỳ năm 2015

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu "Bảo quản thép định kỳ năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

- Tên gói thầu: Bảo quản thép định kỳ năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 13/10/2015 đến 10h00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Đến 10h00 ngày 20/10/2015.

- Giá bán một bộ Hồ sơ yêu cầu: 700.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Bảy trăm ngàn đồng).

- Bảo đảm dự thầu: 7.095.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.

(eFinance)