Mời thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tổng cục Hải quan mời thầu "Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở Tổng cục Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở Tổng cục Hải quan.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Nguồn mua sắm thường xuyên do NSNN cấp.         

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.        

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 12/10/2015 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 20/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ yêu cầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan

+ Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440618.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng.    

- Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Vụ Tài vụ - Quản trị, Phòng 12.08, Tầng 12 Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 20/10/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 17.000.000 VNĐ (Mười bẩy triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 10 giờ ngày 20/10/2015, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)