Mời thầu bảo trì phần mềm

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Bảo trì phần mềm".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu 1: Bảo trì phần mềm Quản lý giá;

+ Gói thầu 2: Bảo trì phần mềm CSDL Đối tượng nộp thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 06/8/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2015.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 20/8/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu:

+ Gói thầu 1: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Gói thầu 2: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)