Mời thầu cải tạo, mở rộng nhà phụ trợ KBNN Côn Đảo

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Xây lắp thuộc công trình “cải tạo, mở rộng nhà phụ trợ KBNN Côn Đảo".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Tên gói thầu: Xây lắp thuộc công trình “cải tạo, mở rộng nhà phụ trợ KBNN Côn Đảo”.

3. Nguồn vốn: Phát triển ngành Kho bạc Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 7h 30 phút ngày 6/03/2015 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 17/03/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: văn phòng Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 10 - 11 lô K3 TTTM phường 7 TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3832944; Fax: 064.3832859.

7. Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: văn phòng Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 10 - 11 lô K3 TTTM phường 7 TP Vũng Tàu.

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 17/03/2015.

10. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2015 tại văn phòng Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu số 05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)