Mời thầu chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ

Cục Thuế TP Cần Thơ mời thầu chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP Cần Thơ.

Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Văn phòng Cục Thuế TP. Cần Thơ.

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 07h00’ ngày 17/12/2014 đến trước 09h00’ ngày 24/12/2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732, Fax: 0710.3823915.

Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Cục Thuế TP Cần Thơ (Phòng HCQT-TV-AC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 9h00’ ngày 24/12/2014.

Cục Thuế TP Cần Thơ kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

(eFinance)