Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện".

- Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ 7h30 phút ngày 08/9/2014 đến 16h30 ngày 15/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Ninh Bình, điện thoại 0303.873093.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX chậm nhất 16h30 phút ngày 15/9/2014.

- Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 16h45 phút ngày 15/9/2014 tại phòng hội trường tầng 3 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

(eFinance)