Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

- Tên Bên mời thầu: Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Chi cục Thuế huyện Cái Bè, Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00”, ngày 02 tháng 04 năm 2015 đến trước 14 giờ 00”, ngày 22 tháng 04 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Số 900, Lý Thường Kiệt, P. 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 900, Lý Thường Kiệt, P. 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00”, ngày 22 tháng 04 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn). Đồng tiền dự thầu: Việt Nam đồng. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30” (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 04 năm 2015 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: Số 900, Lý Thường Kiệt, P. 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

Công ty CP TVĐT Xây dựng Kiến Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)