Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, TP.Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 064.3837422.

Mã số thuế: 3500779005.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

- Nội dung chính của gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trừ ngày Lễ, thứ bảy, CN).

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 23 tháng 11 năm 2015 đến trước 08 giờ30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài vụ - Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 16, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 17.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

(eFinance)