Mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk mời thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
 
 
 
 
 

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại/fax/email: 05003.850244/ fax: 05003.852867.

Mã số thuế: 6000270166.

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

Nội dung chính của gói thầu: chỉnh lý 285,76 mét tài liệu lưu trữ (gồm 72 mét tài liệu lưu trữ sơ bộ và 213,76 mét tài liệu lưu trữ rời lẻ) cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (tại kho Cục, kho Chi cục Hải quan Đà Lạt, kho Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 07 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 05003.850244/ fax: 05003.852867.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng.

9. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2016.

(eFinance)