Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 7 giờ 30 ngày 03/11/2014 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 10/11/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: tổ 11 - phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng (Điện thoại: 0263.852551, Fax 0263.852595).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 10/11/2014 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Địa chỉ: tổ 11 - phường Ngọc Xuân - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

(eFinance)