Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Đăk R’lấp và Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Đăk R’lấp và Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế các huyện Đăk R’lấp và Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2015 đến 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 05013. 543212; Fax: 05013. 543212.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

(eFinance)