Mời thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Nguồn vốn: Ngân sách.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2014 đến 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

(eFinance)